tema 1, clisu liviu

Biblioteca publică are următoarele misiuni :
-Să fie un punct de acces informaţional pentru toate categoriile de persoane ale comunităţii
-Să ofere informaţii privitoare la colecţiile proprii
-Să îndrume utilizatorii în demersul informaţional
-Să încerce să fie un forum de discuţii, dezbateri în cadrul comunităţii, o nouă „ agora”
-Să disemineze informaţiile de interes public, precum cele privitoare la serviciile publice locale, memorie locală, informaţii turistice si civice
-Să organizeze întîlniri ale cetăţenilor pe criteriul intereselor diferitelor grupuri
– Să atragă voluntari în proiectele sale culturale, civice ori altele de natură a deservi interesele comunităţii
– Să ofere informaţii industriilor locale şi instituţiilor de stat
-Să fie un centru vital al comunităţii, avînd in vedere că , prin fondul de carte şi , mai nou , prin accesul la internet, ea este conexiunea cetăţeanului la vasta moştenire culturală şi ştiinţifică a umanităţii

Reclame